Rejestracja/Informacja

Czersk

52 / 334 33 39

Brusy

52 / 398 34 77

Brusmed

opieka zdrowotna

Aktualności

Pomoc z Unii Europejskiej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Brusmed otrzymał pomoc z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w postaci dwóch osób odbywających staż w naszej placówce.

Współpracujemy z